Freja eid

Freja eID kan användas för elektronisk underskrift

Identifikation går att skaffa även om man inte har åldern eller andra orsaker.
Det heter Freja ID plus och verkar användas av många, även yngre och personer med funktionsnedsättning. Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

Läs mer på deras hemsida, direktadress nedan:
https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/freja-eid/