Under v.50 – Musikhjälpen – Alla har rätt att funka olika

Årets tema i Musikhjälpen är Alla har rätt att funka olika, det berör funktionshindersorganisationerna. Skall din förening vara med? Maila gärna till joakim@funktionsrattkalmarlan.se och beskriv vad ni kommer att göra.

En decembervecka om året sänder Musikhjälpen dygnet runt för att lyfta fram en undangömd humanitär katastrof. I Musikhjälpen är det musiken och engagemangen som räddar liv.

Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof – och få hjälp sist.

Det finns ungefär en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Omkring 4 av 5 bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Många lever också fattigt som en konsekvens av funktionsnedsättning och saknar möjlighet att försörja sig. Med sämre tillgång till vård, stöd och utbildning är det svårt att skapa sig en framtid.

– Situationen är helt oacceptabel, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Det är vår skyldighet att bidra till en förändring. Människor måste få synas, höras och respekteras – för alla har rätt att funka olika!

Isolation och övergrepp

Många barn och unga med funktionsnedsättning lever isolerat, ibland utan språk eller kontakt med omgivningen och är helt beroende av familjemedlemmar. De får ofta sämre vård och löper större risk att utsättas för våld och övergrepp. Flickor är många gånger dubbelt utsatta och tvingas i en del länder till sterilisering och abort. I riktigt fattiga familjer kan i värsta fall barnets behov av mat och omsorg prioriteras bort.

Klicka här för att hämta utbildningsmaterialet om årets tema

Vad kan jag som förening göra?
– Uppmärksamma just er problematik, prata om det i media, samla in pengar genom bössor eller starta egna initiativ.

Starta en bössa gör du på:
https://bossan.musikhjalpen.se/


 Källor: UNICEF Sverige, Individuell Människohjälp, Svenska Afghanistankommittén, Jairos Jiri Association.