Ungdomars skärmtid och utsatthet på nätet – Öppna föreläsningar 22/10

Vad gör skärmtiden med oss och vad skapar den för beteenden? Vilka risker finns för barn och unga på nätet och hur kan man skydda sig?

Välkommen till två av varandra fristående föreläsningar för större kunskap och förståelse. Och några tips.

Plats: Jenny Nyströmsskolans aula Kalmar, Smålandsgatan 25, Kalmar

Ladda hem inbjudan klicka på respektive ort:
För elever, professioner:
Kalmar
Västervik
Oskarshamn

För Föräldrar, allmänheten:
Kalmar
Västervik
Oskarshamn

Föreläsningarna är utan föranmälan, så kom i tid!
Arrangör: Psykiatriförvaltningen – Region Kalmar län Kontakt: Simon Leijnse tel 0480-845 20