Vi på Funktionsrätt Kalmar län är mycket glada över att få hälsa Prostatacancerföreningen Kalmar Län som ny medlem i vår organisation.

Om Prostatacancerföreningen Kalmar Län

PCF i Kalmar län är patientföreningen i norra Kalmar län för personer med diagnosen prostatacancer eller förstorad prostata och för närstående.

Om du har diagnosen står du långt ifrån ensam, oavsett om du är nydiagnostikerad och i ett tidigt skede av sjukdomen eller har levt med en kortare eller längre tid. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Var åttonde man får prostatacancer under sin livstid. Lever idag över 90 000 män i Sverige med diagnosen. Att vara medlem i PCF i Kalmar län går ut på att förbättra din livskvalitet och förmåga att leva med din sjukdom.

Stödpersoner finns alltid till hands

Ett antal av föreningens medlemmar är utbildade för att fungera som stödpersoner. Du hittar dem på hemsidan protjust.se under Kontakt . De har erfarenhet av sjukdomen och dess behandlingsmöjligheter och kan berätta om hur andra tänkt i en situation liknande din. Någon har erfarenhet av att vara anhörig. Du får alltid tag i en stödperson per telefon och du kan räkna med att de håller på sin moraliska tystnadsplikt. Fråga efter den särskilda stödpersonsfoldern hos din läkare eller sköterska.

Kunskap hjälper dig

PCF i Kalmar län arrangerar öppna temakvällar varje vår och höst, där specialister på prostatacancer informerar och leder livliga diskussioner. Det kan röra sig om sjukdomens yttringar, dagens och morgondagens behandlingsmetoder, om påverkan på det dagliga som inkontinens, sexualitet och samliv, om effekter av livsstilen som bra och mindre bra kost. Du kan också få tips om litteratur. I medlemsbrev informeras om sådant som direkt berör oss smålänningar med prostatacancer, inklusive PCF i Kalmar läns arrangemang. Med kunskap om din sjukdom kan du medverka på ett bättre sätt i diskussionen med din läkare om vilken behandling som är lämplig bara för dig. Kunskap kan också minska den oro som följer med en cancersjukdom.

PCF i Kalmar län samarbetar med vården  på olika sätt. Vid träffar med vårdteam inom urologi och onkologi för vi framme patienter och anhörigas erfarenheter och synpunkter. Vårdpersonalen orienterar om vad som är inom vården och som påverkande patienter, som nya metoder, väntetider och organisationsförändringar. Detta vidarebefordras till medlemmarna vid föreningsmöten eller i medlemsutskick. PCF i Kalmar län kommunicerar också med politiker och tjänstemän.

Gemenskapen i patientföreningen

Som medlem i PCF Kalmar län får patienter och anhöriga kontakt med andra i samma situation. PCF i Kalmar län ordnar  samtalskvällar  för medlemmarna, där du kan prata med andra om din situation under otvungna tidigare, ofta med stöd av läkare och/eller sköterska. Anhöriga kan, om så önskas, samlas i en särskild anhöriggrupp . Stödpersonerna kan bistå med att upprätta kontakter och nätverk mellan medlemmar.

Riksomfattande förankring

PCF i Kalmar län ingår i Prostatacancerförbundet, som organiserar alla de 27 svenska prostatacancerföreningarna och representerar oss nationellt och internationellt. Som medlem får du Prostatacancerförbundets tidning Prostatanytt fyra gånger per år. Genom tidningen får du kunskap om vad som händer i övriga delar av landet – och i världen.

Läs mer på deras hemsida protjust.se

Skip to content