Var är funktionsrättsperspektivet?

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget. Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

”Ett svek mot de allra fattigaste”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i en kommentar. ”Vi lever i ett av världens rikaste länder och många av oss får det allt bättre, ändå sviker regeringen gång på gång de som har de största utmaningarna. Statsministerns ord om att utveckla den svenska modellen, inte avveckla den, klingar alltmer ihåligt.”

Läs Funktionsrätt Sveriges kommentar till att regeringen höjer bostadstillägget för ålderspensionärer, men utelämnar personer som lever på sjukersättning.
Läs pressmeddelandet här!