Var med och uppmärksamma Internationella Funktionsrättsdagen 3 december!


Läs tidningsartikeln om dagen i Barometern

Läs tidningsartikeln om dagen i Kalmarposten

En fredag som sätter fokus på alla personer med funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter, 3 december kl: 14.00 på Larmtorget, Kalmar!

Manifestationsrunda på 10-15 min. Vi går sakta och lugnt tillsammans för att uppmärksamma allas rätt till lika villkor på arbetsmarknaden, i vården, alla barns rätt till en bra skola, utrota fattigdomen mm

● Därefter så presenterar FUB (Föreningen för utvecklingsstörd barn, ungdom och vuxen), JAG Sydost Personlig assistans och Funktionsrätt Kalmar län sig på Larmtorgets  scen  och pratar även om bla bostads brist,  Om man är beroende av en ”God man” – hur det kan gå mm

Presentation av rapporten (de som inte kan ta eller få ett arbete är fångad i fattigdom) ifrån FUB. Detta vill vi ändra på och göra samhället tillgängligt för alla!

Funktionsrätts projekt ”Alla har något att berätta” bjuder på berättelser från verkligheten och hur det står till med tillgängligheten idag.

● Vi avslutar med Adventsfika och mingel på Kaggensgatan 11 JAG Sydost lokaler. Då kan vi titta på några  axplock av våra verksamheter! Tänk på att ha varma kläder. Vi ordnar skyltar. Ingen anmälan – kom som du är!

Tänk på att ha varma kläder. Vi ordnar skyltar. Ingen anmälan – kom som du är!

Alla som vill stärka ett jämlikt samhälle varmt välkomna!

Kontakt:
Funktionsrätt Kalmar läns kansli, Sara Cullin Rinaldo mobil: 073-061 01 46, mejl: sara@funktionsrattkalmarlan.se eller
JAG  Sydost,  Mia  Pettersson  mobil:  073-340  76  03, mejl:  piplarsson64@gmail.com