Vård och insatsprogram för Kalmar Län

Nu finns det ett material om vård och insatsprogram för Kalmar län. Vård och insatsprogrammen syftar till att sprida kunskap om psykisk ohälsa. Materialet riktar sig både till personal och till invånare. För att läsa mer, se www.lanseringvipsydostra.se. Där finns filmer, bildspel och mycket annat.

I framtagandet av insatsprogrammen har brukarorganisationer och personer med egen erfarenhet medverkat. Se gärna Attentions film om VIP och ADHD: https://youtu.be/1JojhcR8rYs