I uppropet ”Europaval för alla” efterlyser EDF åtgärder från EU: s regeringar.

”Trappor i vallokaler. Långa, komplicerade instruktioner. Oläsliga röstsedlar. Personer med funktionsnedsättning som på olika sätt får sin rösträtt inskränkt eller till och med indragen, fortfarande år 2019.

Över 80 miljoner personer med funktionsnedsättning möter olika hinder, många av dem lätta att åtgärda, när de ska rösta. I en tid där röstdeltagandet minskar, där tilliten till politiken sjunker och den politiska passiviteten ökar, är det absolut nödvändigt att tillhandahålla tillgängliga val. Det är ett bevis på att de europeiska regeringarna fortfarande bryr sig om sina medborgare.”

Med dessa rader introducerar EDF sin kampanj ”European elections for all”, ”Europaval för alla”.

Även i Sverige ser vi stora brister i tillgänglighet vid val. MFD utvärdering av höstens riksdalsval visar att en tredjedel av alla personer med funktionsnedsättning som röstat, upplevde bristande tillgänglighet. Nu ser vi fram emot ett tillgängligt Europaval!

Huvudbudskapet är att europeiska ledare har ett ansvar att göra Europa mer demokratiskt. Att över 80 miljoner europeiska röster spelar roll.

Den 15 februari är det 100 dagar till Europavalet. Redan idag sprider Funktionsrätt Sverige uppropet i våra kanaler och ni är förstås varmt välkomna att göra detsamma!

Länk till uppropet på EDF:s hemsida