Frågorna utgår delvis från det manifest som inför valet publicerats av den europeiska funktionsrättrörelsens paraplyorganisation European Disability Forum (EDF).

Funktionsrätt i EU-

Funktionsrätt i EU-valet