Om oss

Om Funktionsrätt
Org.nr: 83 24 00-87 57
Funktionsrätt Kalmar Län arbetar för: RÄTTEN ATT FUNGERA I SAMHÄLLET PÅ LIKA VILLKOR.
Vi arbetar handikappolitiskt och för att stödja våra medlemsorganisationer och vårt mål är att förbättra levnadsvillkoren för människor som har funktionsnedsättningar.

Personer med funktionsnedsättningar ska ha makten över sitt eget liv och leva som alla andra medborgare, med full delaktighet i ett jämlikt samhälle. Vården ska ges efter behov, välfärden ska fördelas jämlikt och att Kalmar Län ska vara tillgängligt för alla.

 Detta gör vi genom att tillgodose och anordna:

 • Utbildning
 • Medlemskonferenser
 • Samverkan med Region, kommuner, Länsstyrelsen, Kommunförbundet, länsnätverk i Sverige och andra organisationer
 • Service till våra medlemmar

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

I egenskap av påverkansorgan gentemot region, så söker Funktionsrätt Kalmar länkontinuerligt förmå huvudmannen att realisera sin landstingsplan. Fr o m 2016 så finns en handlingsplan i landstingsplanen istället för ett särskilt funktionshinderpolitiskt program som fanns tidigare.

Funktionsrätt Kalmar län en styrelse och ledamöternas kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakta oss”. Kansliet är styrelsens förberedande och utförande stab. Det arbetar sex anställda på kansliet varav flera har deltidstjänst.

Medlemmar kan få hjälp och stöd med information, nyhetsutskick, förmedling av kontakter t.ex:

 • kopiering
 • ta fram broschyrer
 • posthantering och fack för inkommande post
 • telefon- och datorservice
 • vägledning och information
 • remissinformation/utskick
 • fikaservice samt
 • låna /hyra kontors- och sammanträdeslokaler.

Den service som kostar är till självkostnadspris t ex kopiering, datorservice och fika.

Integritetspolicy Läs mera här
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige.

Har du någon fråga? Kontakta oss på kansliet så kan vi hjälpa dig!


Funktionsrätt Kalmar Län webbplats är ansluten till Talande Webb
!
Med Talande Webb kan du peka och få allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller fokus/nedtoning. Du kan själv ställa in hur texten ska visas. Hjälpmedlet läser webbsidor och pdf-filer och du kan spara uppläst tal som mp3.

Du kan aktivera Talande Webb så snart du kommer in på webbplatsen genom att klicka på knappen ”Tala” till höger. Om du har frågor så kontakta kansliet.

För vidare information om hur du går till väga, klicka på länken nedan:
http://www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb/