Fördelningskommittén

Fördelningskommittén har som uppgift att årligen fördela Regionens bidrag till länets
funktionshinderorganisationer. Kommittén lägger årligen i april månad fram ett förslag till fördelning
av det årliga bidraget om drygt två miljoner kronor till organisationerna. Regionen fastställer sedan
fördelningen vid möte i juni månad. Bidraget betalas ut vid två tillfällen under året, dels med ett förskott i
januari månad, dels det slutliga bidraget i juni månad. För att få del av bidraget måste organisationerna årligen
lämna in en ansökan till. Regionen. Ansökan skall därvid åtföljas av följande handlingar:
Bokslut och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för det gångna året samt en
verksamhetsplan och en budget för det kommande året.

Representanter:

Ordinarie/ersättare

Ordinarie
Christer Andersson
Telefon: 0739 53 00 21
E-post: christer.larsg.andersson@gmail.com

Nils-Allan Edman
Telefon: 0490 191 38
0709 30 09 86
E-post: nils-allan@funktionsrattkalmarlan.se

Ersättare
Åke Ring
Telefon: 0705 42 41 26
E-post: ake.r@funktionsrattkalmarlan.se