Funktionshinderrådet (FRKL)

Funktionsrätt Kalmar läns representanter vid FRKL 2019-2022
(Funktionshinderrådet i Kalmar län)

Ordinarie/ersättare       

Vice ordf: 
Christer Andersson
Telefon: 0739 53 00 21
E-post: christer.larsg.andersson@gmail.com

Clearry Ruisla
Telefon: 0768 31 96 87
Trastgatan 25
593 42 Västervik

Arne Hertzberg
Telefon: 0706 53 02 01
E-post: arne@hertzberg.se

Walter Rydström
Telefon: 0760 21 56 76
E-post: walter.rydstrom@gmail.com

Rune Carlsson
Telefon: 0499 400 88
E-post rune.carlsson@telia.com

Sophie Eriksdotter Forsman
Telefon: 0703 95 66 68
E-post: ericsdotter@telia.com

Ersättare                     
Kerstin Johansson
Telefon: 0706 09 34 90
E-post: kaj2410@hotmail.com

Rose-Marie Arnviken Litbo      
Telefon: 0737 75 97 96
E-post: mia@litbo.org

Krister Ekström
Telefon: 0708 92 23 70
E-post: krister.h.ekstrom@gmail.com

Christina Karlsson
Telefon: 0706 81 80 22
E-post: christina.karlsson90@gmail.com

Lena Jönsson       
Telefon: 0702 98 18 69
E-post: lena511@hotmail.com

Barbro Eldhagen
Telefon: 0708 71 00 73
E-post: barbro.eldhagen@gmail.com