Verksamhetstips

Verksamhetstips

Medlemsförbund, samarbetsorgan län/region och enskilda aktivister,  kan genomföra en mängd aktiviteter för att skapa opinion för våra viktiga frågor.

Här har vi samlat tips kring aktiviteter som kan genomföras och hur ni också kan aktivera er via de sociala medierna.

Ett verktyg som är bra och kul att använda är att göra olika former av enkätundersökningar. Vad tycker medlemmarna? Vad tycker de som besöker er webb i olika frågor? Vad tycker de som besöker facebook? Vad tycker politikerna.

Demonstrationer

En demonstration kan vara ett bra sätt att visa allmänheten vad ni tycker i en speciell fråga och markera för beslutsfattare att ni är missnöjda med ett beslut.

När ni planerar en demonstration ska den annonseras i tid på anslagstavlor och kanske i pressen. Kanske skapa ett evenemang på Facebook. På så sätt kan fler komma som sympatiserar med era åsikter, men som kanske inte är medlemmar.

Det är en del saker man bör tänka på före en demonstration:

Vilket är budskapet?

Bestäm sträcka. Det är inte längden på sträckan som är viktigast, utan att synas.

Tänk på att ha en bra samlingsplats. Den ska vara synlig och lätt att hitta till.

Målet ska också vara en väl genomtänkt plats. Kanske vill ni gå till landstingshuset för att överlämna en namninsamling. Ni kan också avsluta på ett torg och där hålla ett tal.

Sök polistillstånd

Informera om demonstrationen i tidningen, sätt upp affischer, skapa evenemang på Facebook.

Gör egna plakat och banderoller. Korta kärnfulla budskap, gärna med humor.

Skaffa högtalare och/eller megafoner, så att ni hörs under demonstrationen.

Namninsamling

Att göra en namninsamling kan visa beslutsfattare att det är många människor ställer sig bakom en viss fråga. Namninsamlingen kan sedan överlämnas till beslutsfattare vid en uppvaktning och leda till uppmärksamhet i media.

Den kan tryckas upp på papper som folk fysiskt kan skriva på, men den kan också göras på internet.

Gratistjänster som ni kan använda:

namninsamling.com

Särskilda regler om namninsamling för att få till en folkomröstning

För att en namninsamling ska kunna godkännas som folkinitiativ enligt reglerna i kommunallagen ska antalet namnunderskrifter vara minst 10 procent av de röstberättigade i kommunen och namnen ska vara insamlade under 6 månader före inlämnandet. Namnteckning med datum för undertecknandet, namnförtydligande, personnummer och adress ska framgå.

Möjligheter till bidrag för arrangemang

Om ni genomför något arrangemang i samarbete med ett bildningsförbund kan ni får arrangemangsbidrag.  Villkoren varierar mellan olika landsting och kommuner.

Kontakta studieförbunden på er ort för att få veta mer:

Arbetarnas bildningsförbund – ABF

Medborgarskolan

NBV

Sensus

Studieförbundet vuxenskolan

Skip to content