Vi söker projektledare till Samverkansplattform Kalmar län!

Vill du vara med och utveckla samverkan mellan den offentliga sektorn och civilsamhället i Kalmar län? Vill du hjälpa människor med olika svårigheter att komma närmare arbetsmarknaden? Vill du stärka föreningslivets möjligheter att bidra till den gemensamma välfärden på schyssta villkor? Då ska du söka tjänsten som projektledare för Samverkansplattform Kalmar län!

Projektnamn: Samverkansplattform Kalmar län
Omfattning: 50 %. Anställningen inleds med 6 månaders provtjänstgöring.
Tidsperiod: 2 september 2019 – 30 juni 2022
Finansiering: sker via ESF, Europeiska Socialfonden
Arbetsgivare: Coompanion Kalmar län
Sista ansökningsdag: 19 augusti 2019
Ansök via: kalmar@coompanion.se. Ange “samverkan” i ämnesraden.

Om projektet

Samverkansplattform Kalmar län är ett nytänkande projekt som kommer lägga grunden för framtida samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn i Kalmar län. Syftet är att utveckla samverkan mellan idéburen och offentlig sektor för att stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden. Idag gör föreningslivet stora insatser för välfärden och för personer som står långt från arbetsmarknaden men samverkan med den offentliga sektorn ofta är otydlig och behöver förbättras.

I projektet kommer tre olika idéburna organisationer arbeta med främst tre olika målgrupper i samverkan med offentliga aktörer. Kalmar hunddagis ekonomisk förening kommer hjälpa unga, som av olika anledningar inte genomfört sin skolgång, till stärkt självkänsla och motivation genom samvaro med hundar. Funktionsrätt Kalmar län kommer ge personer med normbrytande funktionalitet verktyg för att kunna ta uppdrag som professionella föredragshållare. Ölands museum Himmelsberga kommer ha nyanlända och personer med utländsk bakgrund som huvudmålgrupp och hjälpa dem att närma sig de gröna näringarna.

Ett 10-tal idéburna och offentliga organisationer i Kalmar län kommer delta i en arbetsgrupp för att, utifrån erfarenheterna i de tre ovan nämnda inriktningarna, skapa en gemensam plattform för fortsatt samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i Kalmar län. Samverkansplattformen har sin motsvarighet i den nationella Överenskommelsen mellan regeringen och civilsamhället.

Projektledarens uppgifter

Projektet inleds med en sex månader lång planeringsfas, då projektets organisation sätts samman och en mer detaljerad planering av projektet görs. I projektteamet ingår förutom projektledaren även en delprojektledare, som främst kommer hjälpa till i processen med samverkansplattformen samt projektredovisning, och tre handledare för de tre idéburna organisationerna. Handledarna arbetar direkt med individerna i projektet och projektledarens uppgift är att vara ett stöd och bollplank för handledarna och hjälpa dem att utveckla sitt arbete. Projektledaren har också en viktig roll i att se till att dialogen mellan de tre organisationerna och arbetsgruppen som jobbar med plattformen fungerar.

Om dig

Vi söker dig som brinner för inkludering och att skapa förutsättningar för alla att delta i arbetslivet. Det är en fördel om du har erfarenhet av att jobba med arbetsmarknad och inkludering samt med ovan nämnda målgrupper. Du behöver vara driven och engagerad och vi ser helst att du tidigare arbetat med projektledning. Som projektledare har du möjlighet att i hög grad vara med och forma arbetet i projektet och därför behöver du ha en god strukturell och organisatorisk förmåga. Det är också viktigt att du har grundläggande kompetens i samhällets uppbyggnad och förståelse för både den idéburna och den offentliga sektorns funktion och förutsättningar. Den idéburna sektorn består både av ideella föreningar och kooperativ och det är meriterande om du har kompetens om de kooperativa principerna. Då projektet har 25 partner-organisationer är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga för att kunna hålla samman och leda arbetet. Du behöver behärska svenska språket samt ha körkort och tillgång till bil. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om oss

Coompanion Kalmar län arbetar aktivt för att uppnå konkreta resultat för tillväxt, utveckling och medmänsklighet i vår region. Det gör vi genom att både initiera, stimulera och delta i utvecklingsprojekt, men framförallt genom företagsrådgivning, nätverk och skräddarsytt stöd. Vi är experter på kooperativt företagande och främjar ett entreprenörskap där idéer förverkligas tillsammans. Vi är ett engagerat team som vill ligga i framkant i hållbarhetsarbetet i regionen och vi är alltid öppna för att testa nya idéer och metoder! Vi har kollegor på 25 kontor spridda över hela Sverige men varje kontor är en egen förening vilket medför att vi har stor frihet att styra över vårt arbete. Arbetsplatsen är väldigt flexibel vad gäller både plats, tid och arbetssätt. Vi ser fram emot få en till kompetent medarbetare i vårt team!

Varmt välkommen med din ansökan! Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om tjänsten!

Ewa Engdahl
ewa.engdahl@coompanion.se
070 658 73 23
076 763 7337