Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet

Viktig information om Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet våren 2021 till medlemsföreningar, andra organisationer samt samarbetspartners!

Funktionsrätt Kalmar län följer de allmänna råden för föreningar samt råden för arbetsplatser som Folkhälsomyndigheten har. Covid-19 sprids med ökad kraft  och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Allmänna råden:

För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsplatser:

  1. regelbundet tvätta händerna och använda handsprit
  2. hålla avstånd
  3. arbeta hemifrån så mycket som möjligt
  4. undvika onödiga resor, framförallt på rusningstider och använda munskydd i kollektivtrafiken
  5. informera personal och berörda av verksamheten om åtgärderna

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Vi fortsätter att arbeta för att ge stöd och underlätta för medlemsföreningarna, dock på situationsanpassade sätt. Mejla oss t ex material så gör vi trycksaker och placerar i föreningens fack. Då kan ni hämta t ex på kvällar när det är tomt i våra lokaler.

Nyhet! Medlemmar kan boka Zoom digitalmöte hos Funktionsrätt, då vi inhandlat sådan licens.

Styrelsen har haft distansmöten sedan i vår och det fungerar väl.  Hör av er så hjälper vi er med att komma igång med digitala möten.

Ska ni ändå träffas fysiskt, så ska det vara av nödvändiga skäl enligt rekommendationerna. Det        måste i så fall vara på kvälls- och helgtid för att minska smittspridning och undvika för många personer i lokalerna samtidigt (max 8). Det är förening som anordnar träff som är ansvarig för att följa lagen. Hör av er till Lena Berglund på 0480-43 08 56 eller nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se för ”smakliga” beställningar!

Funktionsrätts kansli är stängt sedan 7 januari-21. Tillgänglighetsarbetet fortsätter, fast under andra arbetsformer, och troligtvis blir årsmötet i digital form den 28 mars. Personal är vanligtvis, nåbar på telefon, mellan kl 8.00-12.00 på telefonnummer 0480-43 08 52. Om vi inte kan svara så ringer vi upp dig så snart som möjligt. Enklast att komma i kontakt med oss på kansliet, är att skicka mejl till någon av mejladresserna som följer:

kansliet@funktionsrattkalmarlan.se Anneli, kanslist
nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se Lena B, kanslist och beställningar
sara@funktionsrattkalmarlan.se Sara, kanslichef
nils-allan@funktionsrattkalmarlan.se Nils-Allan, kassör
joakim@funktionsrattkalmarlan.se Joakim, Hemsida/Sociala medier

Styrelsens kontaktuppgifter och aktuell information hittar ni på vår hemsida:
Klicka här för att komma till uppgifterna

Ta hand om er!  Med vänliga hälsningar kansliet och styrelsen

Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet