Viktig information om verksamhet hösten 2020 till medlemsföreningar,
andra organisationer samt samarbetspartners!

Funktionsrätt Kalmar län följer de allmänna råden för föreningar samt råden för arbetsplatser som Folkhälsomyndigheten har. Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter.

Allmänna råd:

För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsplatser:

  1. regelbundet tvätta händerna och använda handsprit
  2. hålla avstånd
  3. arbeta så mycket som möjligt hemifrån
  4. undvika onödiga resor, framförallt på rusningstider
  5. informera personal och berörda av verksamheten om åtgärderna

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Självklart arbetar vi för att ge stöd och underlätta för medlemsföreningarna, dock på situationsanpassade sätt! Mejla oss t ex material så gör vi trycksaker och placerar i föreningens fack. Då kan ni hämta t ex på kvällar när det är lugnt i våra lokaler. Vi kan hjälpa er att komma igång med digitala möten. Hör bara av er!

Vill ni träffas fysiskt så finns våra tre mötesrum till förfogande (kom ihåg att boka) och även fikabeställning. Möten rekommenderas vara på kvälls- och helgtid för att minska smittspridning och undvika för många personer i lokalerna samtidigt. Hör av er till Lena Berglund på 0480-43 08 56 eller nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se för ”smakliga” beställningar och god service!

Funktionsrätts personal finns att nå på telefon, 0480-274 40, eller e-post, kansliet@funktionsrattkalmarlan.se, varje vardag kl 8.00-12.00, i viss mån även eftermiddagar fram till kl 16.00. Funktionsrätts styrelse kommer att även i höst använda sig av telefonmöten för att kunna fortsätta planera och utveckla verksamheten.

Planerad Medlemskonferens  14 okt  i Oskarshamn skjuts till framtiden.

Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget t o m den 31 dec 2020.

Ta hand om er!

/ Med vänliga hälsningar Funktionsrätts Kalmar läns styrelse