Webbinarie: Tillsammans för bättre hälsa

Välkomna till webbinariet:

Tillsammans för bättre hälsa

  • Hur kan patientföreträdare stärka den svenska innovationskraften?

Engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågor kan ske på många olika sätt. Att vara medlem i en patientorganisation kan leda vidare till många uppdrag och samarbeten. Svensk life science ska bygga på samverkan och samskapande. Om man inte får med mottagarna av vården i det arbetet kan det bli svårt att hamna rätt och resultatet blir lidande.

Under en timme vill Funktionsrätt Sverige tillsammans med Swelife och Medtech4Health ge er nya tankar och idéer om hur ni kan delta i samskapandet av framtidens vård!

Program:

•Introduktion
•Innovationsekosystemet
•SIPar med hälsa i fokus

  1. Medtech4Health
  2. Swelife

•Hur kan vi samarbeta?

  1. Inspiration från ett innovationsprojekt – användarmedverkan

•Utlysningar

  1. Kompetensförstärkning i små företag
  2. Samverkansutlysningen
  • Innovatörer i Vård och omsorg
  • Kompetensutveckling

•Strategiska projekt

  1. EUPATI
  2. Patientföreträdarutbildning

Arrangörer
Funktionsrätt Sverige
Swelife
Medtech4Health

Datum:
När: Onsdag 20 oktober kl 9.00-10.00
Plats: Distansmöte via Zoom
Ansvarig: Roshan Tofighi

För anmälan se Funktionsrätt Sveriges kalendarium: https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/tillsammans-for-battre-halsa-hur-kan-patientforetradare-starka-den-svenska-innovationskraften/

Har du frågor om webbinariet kontakta:
Roshan Tofighi
Funktionsrätt Sverige
Mejl: roshan.tofighi@funktionsratt.se

Åsa Wallin
Swelife
Mejl: asa.wallin@swelife.se

Jonas Sareld
Medtech4Health
Mejl: jonas.sareld@mt4h.se