Webbinarium: Hur går arbetet med Respekt för rättigheter – och vad behöver göras nu?

WEBBINARIUM PÅ INTERNATIONELLA FUNKTIONSRÄTTSDAGEN DEN 3 DECEMBER:

Tid: den 3 december klockan 10.00 – 11:30

Plats: Zoom. Vi erbjuder direkttextning av skrivtolk. Länk skickas senast den 2 december till de som har anmält sig.


Hur går arbetet med Respekt för rättigheter – och vad behöver göras nu?

Hur går arbetet med att genomföra rättigheterna i Funktionsrättskonventionen? Vad behöver göras för att funktionsrätten ska bli en del av samhällsstyrningen?
Det får du veta mer om på Funktionsrätt Sveriges webbinarium på den internationella funktionsrättsdagen den 3 december. Vi ser tillbaka på vad som hänt och vad som behöver göras för att genomföra funktionsrättskonventionen i Sverige.

Den 1 januari 2022 inrättas äntligen Institutet för mänskliga rättigheter i Lund. Institutet ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, inklusive rättigheterna i FN:s funktionsrättskonvention. Det är ett efterlängtat kliv framåt, men fortfarande finns stora och allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer Funktionsrättskonventionen trots att konventionen har varit gällande i Sverige i över 10 år.

2019 lanserades civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Nu följer vi för andra gången upp hur det har gått för Sverige under året – har fler positiva åtgärder vidtagits?

Program och medverkande (uppdateras)

Inledning

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Vad hänt med för Respekt för rättigheter under 2021?

Drygt 110 organisationer har ställt sig bakom rapporten ”Respekt för rättigheter? ”som innehåller 134 förslag till förändringar riktade till beslutsfattare. Vi följer upp hur det har gått för Sverige med Respekt för rättigheter under året – har fler positiva åtgärder vidtagits?

Introduktion: Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige

Läs om tidigare uppföljning och ta del av rapporten ”Respekt för rättigheter”.

Panelsamtal: Vad behövs för att funktionsrätten ska komma in i samhällsstyrningen?

Efter en redogörelse av vad som hänt följer ett samtal om hur funktionsrätten ska bli en del av samhällsstyrningen. Vad behöver göras för att rättigheterna i konventionen ska bli verklighet över hela landet inom stat, kommun och region?

Deltagare: Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare, Annika Åkerberg, människorättsjurist och invald ledamot i styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter. Moderator: Tor Gustafsson  (fler deltagare tillkommer)

Rapporten ”Respekt för rättigheter?” och förra årets uppföljningsrapport finns att ta del av via denna länk.

Välkommen att använda sociala medier inför, under och efter 3 december.
Hashtag: #respektförrättigheter

Anmälan dig genom att klicka på länken nedan:
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hur-kan-funktionsratten-komma-in-i-samhallsstyrningen/