Webbseminarium 17 maj: Lån av fritidshjälpmedel ger bättre folkhälsa och roligare fritid

Fritidsaktiviteter berikar livet på flera sätt. Personer med funktionsnedsättning kan ibland behöva fritidshjälpmedel för att kunna vara aktiva på fritiden. Genom att erbjuda lån av hjälpmedel och utrustning ökar möjligheten till en aktiv fritid för fler.

Alla vill ha möjligheten att kunna delta i fritidsaktiviteter. För att personer som har behov av fritidshjälpmedel ska ha samma möjlighet som andra att testa olika aktiviteter behöver tillgången till dessa hjälpmedel öka.

Genom att till exempel erbjuda utlåning av fritidshjälpmedel kan kommuner och regioner bidra till att fler får bättre förutsättningar till en aktiv fritid och ett mer hälsosamt liv.

Under webbseminariet får du veta mer om hur utlåning av fritidshjälpmedel kan gå till. Fritidsbanken och Region Värmland berättar om hur möjligheterna till en aktiv fritid kan öka med hjälp av fritidshjälpmedel och hur det bidrar till folkhälsan. Vi träffar också en person med egen erfarenhet av låneverksamhet och vilka möjligheter det har bidragit till.

Om fritidsbanken

Fritidsbanken lånar ut sport- och fritidsutrustning och finns i över 100 kommuner. fritidsbanken har ett nystartat projekt som går ut på att låna ut fritidshjälpmedel via sina utlåningsverksamheter.

Sprid gärna inbjudan till fler som ni tror är intresserade!

Anmäl dig till webbseminariet här!

Webbseminariet är kostnadsfritt och teckenspråks- och skrivtolkas. Det är möjligt att ställa frågor under sändningen via en chatt.

Så snart du har anmält dig via länken ovan, får du ett bekräftelsemejl på din anmälan. Webbseminariet sänds i verktyget Zoom och länk till mötet kommer att sändas ut fredagen den 14 maj.

Varmt välkomna!

Myndigheten för delaktighet
Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg
Växel: 08-600 84 00
info@mfd.se

Full delaktighet för alla
Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.